19 Nisan 2019’da Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali kapsamında, Kapadokya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, Okuma Kültürü Derneği Başkanı Dr. Nur Otaran ile gönüllülerinden Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri Hicran Çetin Gündüz ve Melike Yumuş bilgi paylaşımında bulundu, kolaylaştırıcılık yaptı.

Katılımcılarla sesli ve birlikte okuma stratejileri gözden geçirildi, örnek çocuk kitapları üzerinden uygulamalar yapıldı. Kitapların nasıl ele alınacağı, çocukla etkileşimin nasıl kurulacağı, ne tür sorular sorulabileceği ve çocuğun sorduğu soruların nasıl cevaplandırılabileceği gibi konular, örnekler üzerinden tartışıldı.

Çalıştay sonunda yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde katılımcılar, okuma öncesi yapılacak hazırlıklar ve okuduktan sonra yapılacak etkinliklerle ilgili birçok yeni uygulama öğrendiklerini, farklı bakış açıları kazandıklarını, birlikte okumanın duyguları fark etme ve paylaşma konusunda katkı sağladığını belirtti.