“Birlikte Kitap Okuma” Temel Eğitim Programı, 3-5 yaş grubu çocukların, öğretmenleri ve yakınlarıyla birlikte kitap okumaları için geliştirildi. Programın ilk eğitim ve etkinlikleri 2018-2019 öğretim yılında Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda uygulandı.

“Birlikte kitap okuma”, çocuğun doğumuyla başlayıp yetişkinlikte de sürdürülebildiği, yetişkinlerle çocukların iletişimini geliştiren ve yaşam boyu sürmesini sağlayan bir etkileşim biçimi.  Amaç, çocuğun, keyifle ve isteyerek kitap okumayı bir davranış olarak geliştirmesi, benimsemesi ve günlük yaşantısının bir parçası haline getirmesidir. Birlikte okuma sürecinde okunan metni anlamak, metinle ilgili açıklama ve yorum getirebilmek, farklı bakış açılarını kavrayabilmek, farklı karakterlerle empati geliştirebilmek, eleştirebilmek ve kendi yaşantılarıyla ilişkilendirebilmek için çeşitli stratejiler kullanılır.

Eğitimler üç aşamalı olarak gerçekleşti.

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Okuma Kültürü Derneği iş birliğiyle üç eğitim programı uygulandı. Öncesinde ve sonrasında katılımcılarla ihtiyaç belirleme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı.

Önce, anaokulu öğretmenlerine temel eğitim verildi. Öğretmenler, sınıflarında çocuklarla okuma uygulamaları yaptı. Çalışma grubu tarafından gözlemlenen bu uygulamalarla ilgili geribildirim verildi.

İkinci aşamada yine öğretmenlere “eğitici eğitimi” verildi. Bu eğitimin amacı, öğretmenlerin anne-babalar ya da çocukların yakınlarına “birlikte kitap okuma” konusunda destek verebilmesini sağlamaktı.

Son aşamada da anne-babalara “birlikte kitap okuma” becerileri kazandırma eğitimi verildi.

Öğretmenler bu programla “birlikte kitap okuma” bilgi ve becerilerinin geliştiğini, gözlemlerine göre öğrencilerin kitap okuma konusunda isteklerinin arttığını, okuma sürecinin zenginleştiğini belirtti. Okul yöneticisi Melda EVREN, Okuma Kültürü Derneği ve Başkent Üniversitesi Öğretim üyesi gönüllüleriyle yıl boyu süren uzun soluklu bir çalışma ve iş birliğini başarıyla gerçekleştirmekten, okuma alanında velilere daha çok destek verebilmekten mutlu olduklarını ifade etti.