Biz…
okuma kültürünü geliştirmeyi,
çocukların ve yakınlarının temel yaşam becerilerine sahip
bireyler olmasına katkıda bulunmayı,
nitelikli okuma ortamlarını ve çocuk kütüphanelerini yaygınlaştırmayı,
okumayı, herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan
bir derneğiz.

Misyonumuz

Çocukları okumaya teşvik eden okuma ortamlarını ve çocuk kütüphanelerini yaygınlaştırmak.

Vizyonumuz

Her çocuğa, yaşam boyu okuyan ve kendini sürekli geliştiren bir birey olması için yol gösteren bir kuruluş olmak.

Yönetim Kurulumuz

Dr. Nur Otaran
Dr. Nur Otaran
Eğitimci
Yönetim Kurulu Başkanı
Melda Yenerim Evren
Melda Yenerim Evren
Uzm. Psikolojik Danışman
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mehtap Burak
Mehtap Burak
Uzm. Psikolojik Danışman
Yönetim Kurulu Üyesi
Günay Uysal
Günay Uysal
Kütüphaneci
Yönetim Kurulu Üyesi
Esen Dinçel Temur
Esen Dinçel Temur
Klinik Psikolog
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurucularımız

Nur Otaran
Eğitimci

Bülent Yılmaz
Öğretim Üyesi

Özge Alpay
Ekonomist

Sevil Önceler
Eğitimci

Berrin Balay Tuncer
Yapımcı

Gülden Treske
Yazar

Koray Seçkin
Yayıncı