Biz
okuma kültürünü geliştirmeyi,
çocukların ve yakınlarının temel yaşam becerilerine sahip
bireyler olmasına katkıda bulunmayı,
nitelikli okuma ortamlarını ve çocuk kütüphanelerini yaygınlaştırmayı,
okumayı, herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan
bir derneğiz.

Misyonumuz

Çocukları okumaya teşvik eden okuma ortamlarını ve çocuk kütüphanelerini yaygınlaştırmak.

Vizyonumuz

Her çocuğa, yaşam boyu okuyan ve kendini sürekli geliştiren bir birey olması için yol gösteren bir kuruluş olmak.

Faaliyet Raporları

Kurucularımız

Dr. Nur Otaran
Dr. Nur Otaran
Eğitimci
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Öğretim Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Sevil Önceler
Sevil Önceler
Eğitimci
Yönetim Kurulu Üyesi
Özge Alpay
Özge Alpay
Ekonomist
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Berrin Balay Tuncer
Dr. Berrin Balay Tuncer
Yapımcı
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülden Treske
Gülden Treske
Yazar
Yönetim Kurulu Üyesi
Koray Seçkin
Koray Seçkin
Yayıncı
Yönetim Kurulu Üyesi