Ucu Açık Okumalar

Ucu açık okumaların temelinde birlikte zevkle okuma ve paylaşım var. Okuduğumuz kitaplar üzerinden birlikte okurken ya da okuduktan sonra bir araya gelerek okuduklarımızı anlamaya, anlamlandırmaya, sorgulamaya, değerlendirmeye, yaşantılarımızla ilişkilendirmeye, kısaca okuma yaşantılarımızı zenginleştirmeye, dünyalarımızı büyütmeye çalışıyoruz.

Ucu açık okumalar, her yaş grubundan okurun ortak bir metin üzerinde kendi sorularını özgürce oluşturduğu ve eşit söz hakkı ile rahatça ifade edebildiği bir etkileşim biçimi. Ucu açık okumalar ile anne ve babalar, arkadaşlar, çocuklar, öğretmenler, aynı kitabı okuyanlar sonsuz soru sorabilir, cevaplarını birlikte araştırabilir, düşünce ve duygularını paylaşabilir.

Ucu açık okumaların çocukların  anne babalarının, öğretmenlerinin ve  yakınlarının da deneyimlemesi için iki rehber hazırladık:

Birlikte Okuma
Rehberi

Çocuklarımız kendileri okumayı öğrenene kadar ve daha sonra canımız birlikte olmak, birlikte düşünmek, hayal etmek sohbet etmek istediğinde yararlanacağımız:

Birlikte Okuma Rehberi ve Örnekler

Okuma Söyleşileri Rehberi

Okumayı sökmüş olan/ kendi başına zevkle okuyan, okudukları üzerine düşüncelerini, duygularını, değerlendirmelerini, yaptıklarını paylaşmak isteyen herkes için

Okuma Söyleşileri Rehberi