Yetişkinlerle Karikatür Okuma Atölyesi

Yetişkinlerle Karikatür Okuma Atölyesi 11 Mart 2020 tarihinde Karikatürist Emre Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığında Karikatür Atölyesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Atölye, çalışmasına Okuma Kültürü Derneği’nin davetlileri katıldı.

Karikatürün ifade dilini tanımak, çizerinin duygu ve düşüncelerini anlamak, düşünmek, eleştirmek ve paylaşmak; kısaca birlikte “karikatür okumak” amacıyla, Emre Yılmaz kolaylaştırıcılığında,

• Bir anlatım biçimi olarak karikatürün tarihsel gelişimi ve türlerine ilişkin temel bilgiler paylaşıldı.

• Karikatürdeki duygu ve düşünceyi fark etme, anlama ve değerlendirme temel becerisini geliştirmek üzere çeşitli dönemlerden farklı karikatüristlerin eserleri incelendi; karikatür örnekleri üzerinden okumalar yapıldı.

Atölye çalışmasının sonunda katılımcıların düşüncelerini çizgi/karikatür ile ifade etme deneyimini yaşamaları için bir karikatür çizme etkinliği yapıldı.

Katılımcılar çalışmada karikatürün anlatım gücünü ve okumaların çok çeşitli olduğunu gördüklerini, zevk aldıkları bir çalışma olduğunu belirttiler. Emre Yılmaz’la farklı dönem, sanatçı ve coğrafyalardan karikatürlerin analiz edildiği seminerlerin sürdürülmesini istediler.